• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ประกาศ
- การแข่งขันทุกรายการประกวดแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขัน งานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2561 - การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประกวดการแข่งขัน ให้ยึดถือตามมติที่ประุชมเตรียมการจัดการงานมหกรรมการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ เมื่อครั้งที่1 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 เเละครั้งที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

--- อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล ---

ข่าวล่าสุด
ข้อมูลบริการ
หนังสือ/ประกาศ/กำหนดการ
คณะผู้จัดการแข่งขัน